Certifikácia stavebných výrobkov

Aktuality

Odborné akcie


 
  04.05. – 06.05.2022
  Nestmelené a hydraulicky
  stmelené vrstvy vozoviek

  GRAND HOTEL PERMON,
  Podbanské, Vysoké Tatry


Pripravované odborné akcie

  15.06. – 17.06.2022
  Výstavba a rehabilitácia
  asfaltových vozoviek
 
GRAND HOTEL PERMON,
  Podbanské, Vysoké Tatry


  07.09. – 09.09.2022
  Hydroizolácie mostov,  
  tunelov a iných objektov
  inžinierskych stavieb
 
GRAND HOTEL PERMON,
  Podbanské, Vysoké Tatry

Aktuálne pracujeme na:


Marec / 2022

Skontrolovanie ŽB konštrukcie v mieste chladiacej veže resp. v mieste prúdenia vody

Paroplynová elektráreň,
Malženice

Fotogaléria

30. výročie spoločnosti

Vážení naši zákazníci,

Dňa 23.09.2021 sa konalo spoločenské stretnutie, pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti. 

VUIS - CESTY, spol. s r. o. 

   Certifikácia stavebných výrobkov ( Aktuálne osvedčenie o notifikácii )

 

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

Podmienky | Zásady ochrany osobných údajov | Kontakt

Copyright © VUIS - CESTY, spol. s r. o. 1991 - 2022

Regular