VÚRUP, a.s. Bratislava

Stavebná Fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave

Next Generation Tatara Co-Creation Centre (NEXTA) Graduate School of Natural Science and Technology Shimane University, Matsue, Japan