Medzi významné projekty riešené v posledných rokoch patria.

APVV-0554-12 Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie
2013 - 2017, Zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

APVV-0677-10 Vplyv materiálov asfaltových zmesí na spoľahlivosť vrstiev vozovky
2011 - 2014, Zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

VMSP-P-0052-09 Výskum a výroba asfaltových zmesí s vysokou tuhosťou
2009 - 2011, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

APVV-0254-07 Využitie polymérov z recyklovaných pneumatík v cestnom staviteľstve
2008 - 2010, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

APVT 99 033-404 Inovácia úpravy podložia a stmelených podkladových vrstiev vozovky
2005-2007, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

VaV S 0065 - PPŠP-2/2003 Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života (riešiteľským pracoviskom bola spoločnosť VVUPS-NOVA, s. r. o., Bratislava a spoločnosť VUIS - CESTY, s. r. o., koordinovala činnosť časti Inžinierske stavby - zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.), 2003 - 2005 VUIS - CESTY, s. r. o.

APVT 26-000302 Spôsob rehabilitácie konštrukcií vozoviek ciest, diaľnic a miestnych komunikácií, 2002 - 2005, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

APVT 20-000202 Použitie cestných stavebných materiálov zo starých vozoviek na výstavbu ciest, diaľnic a miestnych komunikácií
2002 - 2005, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Archívne projekty