Výskumné aktivity

Základné informácie

Výskumné témy

Projekty

Spolupráca

Publikácie

Cenník služieb

Časy, keď sa výskum a vývoj primárne sústredil na základný výskum ako na systematickú činnosť, ktorej prioritným cieľom je rozšírenie poznatkov o skúmanom objekte a jeho hlbšie pochopenie bez ohľadu na praktickú aplikáciu získaných poznatkov, sa dostáva do úzadia. V rýchlom a neustále sa meniacom svete sa výskum a vývoj musí prispôsobovať aktuálnemu trendu a nepostačuje, ak bude generovať len nové poznatky.

Výskum a vývoj sa stal základným pilierom mnohých spoločností v zahraničí vytvorením vlastných podnikových R&D (Research and Development) centier. V obchodnom kontexte hlavnou myšlienkou existencie takýchto centier je vývoj nových výrobkov, procesov/technológií alebo zlepšovanie existujúcich. Z uvedeného dôvodu však spoločnosti často riskujú, lebo počas často dlhého výsumného procesu panujú nejasnosti, či je to, o čo sa pokúšajú, technologicky uskutočniteľné alebo ako v praxi dosiahnuť svoje ciele. Naviac je potrebný odborný tím pracovníkov a projektových manažérov. Návratnosť vynaložených zdrojov je spravidla dlhodobá.

VUIS – CESTY, spol. s r. o., si vybudovalo počas 30-ročného pôsobenia výnimočné postavenie aj v tomto smere. Ponúka a realizuje činnosti výskumno-vývojového a inovačného charakteru v oblasti cestného staviteľstva.

Mladý, dynamický kolektív so širokým záberom z rôznych oblastí prírodných a technických vied v spolupráci s viacerými inštitúciami SAV, verejnými vysokými školami, zahraničnými výskumnými inštitúciami a sa snaží pokračovať v ceste, po ktorej dlhé roky úspešne kráčali skúsení odborníci v našej spoločnosti. Snažíme sa o spoluprácu a zapájanie zhotoviteľských organizácií jednak do procesu prípravy nových výskumných projektov, ako aj do realizácie aplikačných výstupov týchto projektov s cieľom zavádzať ich do praxe. VUIS – CESTY, spol. s r. o., naďalej ponúka silný výskum a vývoj so stratégiou otvorenej inovácie.

AKO TO U NÁS FUNGUJE?

Pamätáte si ešte na časy, keď Vám rodičia kúpili obľúbenú stavebnicu „lego“ a Vy ste za jeden deň postavili novú cestu v rôznych farbách? A Vaši kamaráti priniesli malú tatrovku, bager, žeriav, nakladač, domiešavač a spolu ste začali stavať ďalšie cesty. Dnes Vy všetci riadite tieto veľké stroje, manažujete firmy, navrhujete, rátate, projektujete a staviate naše diaľnice a cesty s množstvom tunelov a mostov. Ale aj najväčší odborníci občas potrebujú poradiť. Príďte k nám! VUIS – CESTY, spol. s r. o., Vám ponúka svoju reálnu stavebnicu.

Obráťte sa na odborníkov! Staneme sa Vašim R&D centrom, koordinátorom projektu a výskumným partnerom, ktorý zastreší všetky úkony a zabezpečí kompletný projektový a výskumný manažment až po komercializáciu výsledného produktu alebo technológie.