Organizátor skúšania spôsobilosti

Organizátor skúšania spôsobilosti VUIS – CESTY, spol. s r. o., je jediným subjektom na Slovensku, ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17043: 2010 na organizovanie programov skúšania spôsobilosti v oblasti cestných stavebných materiálov a vozoviek. Náročným akreditačným procesom prešla spoločnosť práve v tomto roku 2021.

Pre zainteresované subjekty ponúkame možnosť prihlásiť sa do rôznych programov skúšania spôsobilosti. Neváhajte nás kontaktovať.


Ročný plán programov skúšania spôsobilosti na rok 2021

Označenie programu

Predmet

Plán

Organizačno-technické inštrukcie

Prihláška

VUCES-PTN/K/2021/07

kamenivo

 

 

 

VUCES-PTN/Z/2021/08

zeminy

stiahnuť

stiahnuť

stiahnuť

VUCES-PTN/AS/2021/09

asfalty a asfaltové spojivá

pripravujeme

pripravujeme

pripravujeme

 

Ročný plán programov skúšania spôsobilosti na rok 2022

Označenie programu

Predmet

Plán

Organizačno-technické inštrukcie

Prihláška

VUCES-PTN/VV/2022/03

vrstva vozovky

pripravujeme

pripravujeme

pripravujeme

VUCES-PTN/B/2022/05

betón

pripravujeme

pripravujeme

pripravujeme

VUCES-PTN/AZ/2022/08

asfaltová zmes

pripravujeme

pripravujeme

pripravujeme

VUCES-PTN/NSZ/2022/10

nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi

pripravujeme

pripravujeme

pripravujeme