27. ročník 2019, Hydroizolácie mostov, tunelov a iných inžinierskych stavieb