Fotogaléria


V.ročník 2014 


Hydroizolácie 2014

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných inžinierskych objektov:  


NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Konferencia Nestmelené 2014

 

VI. ročník 2015


Eurovia, a. s., 19. 2. 2015 Nestmelené 2015

Konferencia Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vozoviek 2015


Konferencia Hydroizolácie 2015

Konferencia Hydroizolácie 2015


Vysoké Tatry, Podbanské 2. - 4. 12. 2015

Konferencia SAAV


VII. ročník 2016


NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK

Podbanské 02.2016


VIII. ročník 2017


Nestmelené 2017

Nestmelené 2017


IX. ročník 2018


Nestmelené 2018

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK


X. ročník 2019


Hydroizolácie mostov, tunelov a iných inžinierskych stavieb

Hydroizolácie 2019


XI. ročník 2020


NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Nestmelené 2020


Výročie firmy 30 rokov


Výročie firmy 30 rokov