Akreditované skúšobné laboratórium

Akreditované skúšobné laboratórium VUIS – CESTY, spol. s r. o., sa zaoberá skúšaním cestných stavebných materiálov. S cieľom udržania si odbornosti v oblasti skúšobníctva a diagnostiky sa systematicky snaží inovovať vybavenie svojich pracovísk a kontinuálne vzdelávať pracovníkov laboratória. V r. 2020 prešlo laboratórium reakreditáciou, ako aj akreditáciou na nové matrice, ktorými sú zeminy. Celý rozsah akreditácie nájdete tu. Laboratórium vykonáva skúšky nielen vo svojich laboratóriách, ale aj in situ.

Skúšobné laboratórium pracuje v súlade s najnovšími platnými normami a je vybavené kalibrovanými prístrojmi na vykonávanie základných skúšok týchto materiálov:

- asfalty, asfaltové spojivá, asfaltové emulzie

- prírodné a umelé kamenivo

- hutnené asfaltové zmesi, liate asfalty, kalové zákryty

- hydraulicky stmelené podkladové zmesi

- nestmelené podkladové zmesi

- zeminy


V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o skúšanie stavebných materiálov nás neváhajte kontaktovať:

Mgr. Magdaléna Kondrcová, vedúci SL