Profil spoločnosti

 • AUTORIZOVANÁ OSOBA SK 09

  Orgán posudzovania zhody udelením autorizácie autorizovanou osobou.

  Čítajte viac »

 • Notifikovaná osoba 1480

  Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

  Čítajte viac »

 • Akreditovaný inšpekčný orgán

  Ponúka svojim zákazníkom inšpekčnú činnosť so špecifikáciou v rozsahu akreditácie. Čítajte viac »

 • Organizátor skúšania spôsobilosti

  Skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnania akreditovaných laboratórií. Čítajte viac »

Profil spoločnosti

VUIS - CESTY spol. s r.o. - Výskum, vývoj, skúšobníctvo, diagnostika, riešenie normalizačných úloh dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb.

.

 

 

VUIS - CESTY spol. s r.o. - Výskum, vývoj, skúšobníctvo, diagnostika, riešenie normalizačných úloh dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb.

 • Certifikácia stavebných výrobkov

  » výrobní asfaltových zmesí

  » výrobní betónových zmesí

  » výrobní kameniva

 • Diagnostika vozoviek

  » vizuálne prehliadky

  » merania a rozbory z vozoviek

  » odborné posudky

  » návrhy vozoviek

 • Výskum a vývoj

  » cestných stavebných materiálov » druhotných materiálov

  » konštrukcií vozoviek

   
 • Skúšobné laboratórium

  » skúšky typu

  » plánované skúšky

  » kontrolné skúšky

  » preberacie skúšky

 • Skúšanie spôsobilosti

  » asfaltové spojivá

  » asfaltové zmesi

  » kamenivo

  » zemina

   
 • Predpisy a normalizačná činnosť

  » technicko-kvalitatívne podmienky » katalógové listy

  » normy

 
SPOLOČNOSŤ

VUIS - CESTY, spol. s r.o.

Lamačská cesta 4256 

Bratislava 811 04
 

 •  
Identifikačné údaje

IČO: 17310229

DIČ: 2020291669

IČ DPH: SK2020291669
 

Kontaktujte nás

+421 2 54771332

office@vuis-cesty.sk   
 

Sociálne siete